Search

ניר רוזנטל – WSL18

“מדינת ישראל, כמו כל העולם, מתמודדת בימים אלה עם אתגר גדול. התמודדות נכונה מול האתגר מחייבת אותנו  לפתרונות יצירתיים, איגודי משאבים, שיתופי פעולה והסרת מגבלות בירוקרטיות. אני נפעם ונרגש לקרוא כל פעם מחדש כמה קל, נוח, נכון ומהיר מאפשרת הרשת שלנו, בוגרי וקסנר, לשתף פעולה, לפרוץ גבולות וחסמים, לייעל תהליכים ולאגד משאבים. זה נכון שתמיד יש מה לשפר ונכון לבדוק את עצמנו אבל התחושה היא שבזכות הקרן נוצר כאן חיבור משמעותי וחשוב מאד בין זרועות קריטיות למדינת ישראל בימים אלה. גאווה להיות שייך!”

 

ניר רוזנטל, WSL18, ראש המערך האווירי, משטרת ישראל