Search

אודות קרן וקסנר

קרן וקסנר פועלת לקידום מצוינות ומנהיגות בשירות הציבורי בישראל ובקרב יהדות צפון אמריקה. הקרן החלה את פעילותה בישראל בשנת 1989.

 

תכניות הקרן בישראל

תכניות הקרן בישראל נערכות בשיתוף פעולה מלא עם נציבות שירות המדינה ואגף עתודות לישראל במשרד ראש הממשלה, ונתונות לפיקוח ועדת היגוי בהשתתפות נציגי משרד ראש הממשלה, הנציבות, משרד האוצר ובוגרי הקרן.

תכניות הקרן הישראליות נועדו למנהלים בדרגים המקצועיים של השירות הציבורי ומתקיימות בבית הספר לממשל על שם קנדי באוניברסיטת הרווארד בשיתוף טובי המרצים ומרכזי מחקר מובילים בתחומם.

 

סרטונים מאירועים

דברי הנשיא ריבלין בחגיגות ה – 30 לקרן וקסנר בישראל

לסרטונים נוספים

חדשות הקרן

כיתה WSL22 בבית הנשיא

חברות וחברי כיתה 2022 של תוכנית הבכירים סיימו בשבועות האחרונים את התוכנית והתארחו... קראו עוד

לעמוד החדשות

בוגרים בכותרות

האלוף אורי גורדין – WIF22

ברכות לאלוף אורי גורדין - WIF 22 עם מינויו למפקד פיקוד העורף אורי מחליף את האלוף... קראו עוד

לבוגרים נוספים