Search

התכנית למנהלים בכירים

התכנית למנהלים בכירים – ההרשמה לתכנית נדחתה לתחילת דצמבר 2020

מטרת התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי.

הקבוצה לוקחת חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים, שעוצבה במיוחד עבור השירות הציבורי הישראלי. תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד. נעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד.

התכנית מיועדת למנהלים מצטיינים, הנמנים על הסגל הבכיר בשירות הציבורי. התוכנית מתפרסת לאורך שנה, וכוללת סמינר מקדים לקראת היציאה להרווארד, תכנית מנהלים אינטנסיבית בת חודש באוניברסיטת הרווארד וסמינר מסכם לאחר השיבה ארצה. בתום התוכנית מצטרפים משתתפיה לרשת המנהיגות הבכירה, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

על המועמדים לענות על התנאים הבאים:

  • נמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות הציבורי או התמנו לתפקיד בסגל הבכיר המוביל במתח דרגות 42-44 (ומקבילו) ומעלה (עדיפות תינתן לכפופי מנכ”ל)
  • עובדי שירות המדינה, הרשויות והחברות הממשלתיות, כוחות הביטחון והשלטון המקומי
  • עובדי השלטון המקומי בדרג מנכ”ל, סמנכ”ל או ראש מנהל, המשתייכים לאחת מ – 25 הערים הגדולות
  • בעלי אופק שירות במגזר הציבורי.
  • בעלי תואר שני ומעלה.
  • הגשת שלוש המלצות,  אחת מהן  ממנכ”ל המשרד.
  • בעלי שליטה טובה מוכחת בשפה האנגלית.

 

לפרטים נוספים אודות התכנית לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני

ההרשמה לתכנית נדחתה לתחילת דצמבר 2020

לקבלת תזכורת עם פתיחת ההרשמה לחצו כאן