Search

התכנית למנהלים בכירים

התכנית למנהלים בכירים – ההרשמה לתכנית נדחתה ליוני 2021

מטרת התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי.

הקבוצה לוקחת חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים, שעוצבה במיוחד עבור השירות הציבורי הישראלי. תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד. נעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד.

התכנית מיועדת למנהלים מצטיינים, הנמנים על הסגל הבכיר בשירות הציבורי. התוכנית מתפרסת לאורך שנה, וכוללת סמינר מקדים לקראת היציאה להרווארד, תכנית מנהלים אינטנסיבית בת חודש באוניברסיטת הרווארד וסמינר מסכם לאחר השיבה ארצה. בתום התוכנית מצטרפים משתתפיה לרשת המנהיגות הבכירה, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

על המועמדים לענות על התנאים הבאים:

  • נמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות הציבורי או התמנו לתפקיד בסגל הבכיר המוביל במתח דרגות 42-44 (ומקבילו) ומעלה (עדיפות תינתן לכפופי מנכ”ל)
  • עובדי שירות המדינה, הרשויות והחברות הממשלתיות, כוחות הביטחון והשלטון המקומי
  • עובדי השלטון המקומי בדרג מנכ”ל, סמנכ”ל או ראש מנהל, המשתייכים לאחת מ – 25 הערים הגדולות
  • בעלי אופק שירות במגזר הציבורי.
  • בעלי תואר שני ומעלה.
  • הגשת שלוש המלצות,  אחת מהן  ממנכ”ל המשרד.
  • בעלי שליטה טובה מוכחת בשפה האנגלית.

קרן וקסנר מאמינה כי גיוון וייצוג הולם לכלל האוכלוסיות במדינה יסייע לשירות המדינה להיות מקצועי יותר, ולקבלת ההחלטות להיות רלוונטית לכל חלקי הציבור. קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: נשים, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו.

לפרטים נוספים אודות התכנית לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני

לצערנו, בהרווארד אין עדיין צפי למועד החזרה למתכונת לימודים המתאימה לקיומה התקין של תכנית הבכירים. על כן, ההרשמה לתוכנית תיפתח רק ביוני 2021, כשהיציאה להרווארד תהיה בפברואר 2022.

לקבלת תזכורת עם פתיחת ההרשמה לחצו כאן