Search

תכנית המנהיגות הבכירה

תכנית המנהיגות הבכירה

מטרת תכנית המנהיגות הבכירה של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי העוברים הכשרת מנהלים המתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות, בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד.

התכנית מיועדת למנהלים ומנהלות מצטיינים, הנמנים על הסגל בכיר מוביל בשירות הציבורי (ומקביליו), שקיבלו את אישור והמלצת מנכ”ל/ית המשרד להגיש מועמדות לתוכנית.

לאחר סיום התכנית, מצטרפים המשתתפים לרשת הבוגרים של תכנית המנהיגות הבכירה, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך התפתחות מקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

בשנים 2015-2023 התקיימה תכנית המנהיגות הבכירה בבית הספר לממשל ע”ש קנדי שבאוניברסיטת הרווארד.

באוקטובר 2023 החליטה קרן וקסנר לסיים את התקשרותה עם אוניברסיטת הרווארד, בשל תגובתה הבלתי ראויה לטבח שביצע החמאס בעוטף עזה ב-7 באוקטובר, וסירובה לגנות גילוי דעת מצד ארגוני סטודנטים שהטילו את מלוא האחריות לאסון על ישראל.

הקרן נמצאת בתהליך איתור בית חלופי לתוכניותיה במוסד אקדמי מעולה אחר. הודעה על כך תצא כאשר יהיו פרטים נוספים.

לקבלת הודעה כאשר יפתחו התוכניות החדשות של קרן וקסנר לחצו כאן

לשאלות ופרטים נוספים צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני