Search

התכנית למנהלים בכירים

התכנית למנהלים בכירים 

מטרת התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי.

הקבוצה לוקחת חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים, שעוצבה במיוחד עבור השירות הציבורי הישראלי. תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד. נעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד.

התכנית מיועדת למנהלים ומנהלות מצטיינים, הנמנים על הסגל בכיר מוביל בשירות הציבורי (ומקביליו), שקיבלו את אישור והמלצת מנכ”ל/ית המשרד לצאת לתוכנית.

הקבוצה שתיבחר תשתתף בתכנית תלת-שלבית:

1. דצמבר 2022: סדנת הכנה שתיערך בישראל בהובלת מרצים מאוניברסיטת הרווארד

2. פברואר-מרץ 2023: תוכנית לימודים באוניברסיטת הרווארד.

3. יוני 2023: סדנת יישום שתיערך בישראל בהובלת מרצים מאוניברסיטת הארוורד.

לאחר מכן יצטרפו המשתתפים לרשת הבוגרים של תכנית הבכירים, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

התוכנית כוללת את כל עלויות הלימודים, הטיסה, הלינה, האוכל ופעילויות נוספות ומשלימות.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

על המועמדים לענות על התנאים הבאים:

  • עובדי שירות המדינה, הרשויות הממשלתיות, כוחות הביטחון והחברות הממשלתיות הגדולות
  • סמנכ”לים/כפופי מנכ”ל הנמנים על הסגל הבכיר-מוביל בשירות המדינה ומקביליו
  • סמנכ”לים מהשלטון המקומי המשתייכים לאחת מ – 25 הערים הגדולות
  • מנהלים בכירים העומדים בראש יחידה, ובנוסף מתמודדים בתפקידם עם אתגרי ניהול רוחביים ומערכתיים הכרוכים בממשקים ושיתופי פעולה רבים, חוצי-משרדים ויחידות, מרובי שחקנים ואינטרסים.
  • בעלי אופק שירות במגזר הציבורי של 3 שנים לפחות.
  • בעלי תואר שני ומעלה.
  • הגשת שלוש המלצות, אחת מהן ממנכ”ל המשרד.
  • בעלי שליטה טובה מוכחת בשפה האנגלית.

קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: נשים, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו.

לשאלות ופרטים נוספים – צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני

לקבלת תזכורת כשתפתח ההרשמה למחזור 2023 לחצו כאן

לוחות זמנים להגשה

יוני – אוגוסט: הגשת טופס הרשמה ראשוני

אוגוסט – ספטמבר: הגשת טופס הרשמה מלא, כולל המלצות

אוגוסט – אוקטובר: בחינות באנגלית

אוקטובר: ראיונות לבחירת הכיתה (“שולחנות עגולים”)