Search

תכנית המנהיגות הבכירה

תכנית המנהיגות הבכירה

הודעה חשובה: עקב תקלה במערכת, כל עדכון או הגשה שבוצעו בין התאריכים 18-23 ביולי נמחקו מהמערכת. כל מי שמילאו טופס בימים האלו מתבקשים לפנות בדחיפות לסיון שני מנהלת תכנית המנהיגות הבכירה. 

מטרת תכנית המנהיגות הבכירה של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי.

הקבוצה לוקחת חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים, שעוצבה במיוחד עבור השירות הציבורי הישראלי ע”י ביה”ס לממשל באוניברסיטת הרווארד. תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד. נעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד. בנוסף, ילמדו המשתתפים על הזיקה בין יהדות ארה”ב לישראל ויכירו את הקהילה היהודית בבוסטון.

התכנית מיועדת למנהלים ומנהלות מצטיינים, הנמנים על הסגל בכיר מוביל בשירות הציבורי (ומקביליו), שקיבלו את אישור והמלצת מנכ”ל/ית המשרד להגיש מועמדות לתוכנית.

מועדי התכנית:

1. 17-19 בדצמבר 2023: סדנת הכנה שתיערך בישראל בהובלת מרצים מאוניברסיטת הרווארד

2. 18 בינואר 2024: סדנת מנהיגות אדפטיבית (בישראל)

3. 10 בפברואר- 10 במרץ 2024: תוכנית לימודים באוניברסיטת הרווארד.

4. 5-6 ביוני 2024: סדנת יישום שתיערך בישראל.

לאחר מכן יצטרפו המשתתפים לרשת הבוגרים של תכנית הבכירים, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

התוכנית כוללת את כל עלויות הלימודים, הטיסה, הלינה, ארוחות במהלך הלימודים ופעילויות נוספות ומשלימות.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

על המועמדים לענות על התנאים הבאים:

  • עובדי שירות המדינה, הרשויות הממשלתיות, כוחות הביטחון והחברות הממשלתיות הגדולות
  • מנהלים הנמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות המדינה ומקביליו (לבירורים מומלץ לפנות ליחידת משאבי האנוש של המשרד).
  • מנכ”לים וסמנכ”לים מהשלטון המקומי המשתייכים לאחת מ – 25 הערים הגדולות
  • מנהלים בכירים, כפופי מנכ”ל, העומדים בראש יחידה, בתחום ליבה של משרדם, ובנוסף מתמודדים בתפקידם עם אתגרי ניהול רוחביים ומערכתיים הכרוכים בממשקים ושיתופי פעולה רבים, חוצי-משרדים ויחידות, מרובי שחקנים ואינטרסים.
  • אופק שירות במגזר הציבורי של 3 שנים לפחות.
  • תואר שני ומעלה.
  • הגשת שלוש המלצות, אחת מהן ממנכ”ל המשרד.
  • שליטה טובה מוכחת בשפה האנגלית. המועמדים ידרשו לעבור מבחן פנימי בשפה האנגלית לבחינת התאמתם לתוכנית זו (בדומה לבחינת טופל: כתיבה, הבנת הנשמע, הנקרא ובחינת היכולת לנהל שיח).

קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: נשים, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו.

לוחות זמנים להגשה

1 ביוני – 1 באוגוסט: הגשת טופס הרשמה ראשוני

יולי – ספטמבר: בחינות באנגלית

עד ה-1 באוקטובר: הגשת טופס הרשמה מלא, כולל המלצות

29-30 באוקטובר: מפגש עם ועדת הקבלה לראיונות לבחירת הכיתה (“שולחנות עגולים”)

לקריאת חוזר נציבות שירות המדינה בנושא ההרשמה לתוכנית לחצו כאן

לשאלות ופרטים נוספים צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני