Search

התכנית למנהלים בכירים

התכנית למנהלים בכירים 

מטרת התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי.

הקבוצה לוקחת חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים, שעוצבה במיוחד עבור השירות הציבורי הישראלי. תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד. נעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד.

התכנית מיועדת למנהלים ומנהלות מצטיינים, הנמנים על הסגל בכיר מוביל בשירות הציבורי (ומקביליו), שקיבלו את אישור והמלצת מנכ”ל/ית המשרד לצאת לתוכנית.

הקבוצה שתיבחר תשתתף בתכנית תלת-שלבית:

1. 14-16 בדצמבר 2021: סדנת הכנה שתיערך בישראל בהובלת מרצים מאוניברסיטת הרווארד

2. 13 בפברואר – 12 במרץ 2022: תוכנית לימודים באוניברסיטת הרווארד.

3. 8-9 ביוני 2022: סדנת יישום שתיערך בישראל בהובלת מרצים מאוניברסיטת הארוורד.

לאחר מכן יצטרפו המשתתפים לרשת הבוגרים של תכנית הבכירים, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

התוכנית כוללת את כל עלויות הלימודים, הטיסה, הלינה, האוכל ופעילויות נוספות ומשלימות.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

על המועמדים לענות על התנאים הבאים:

  • עובדי שירות המדינה, הרשויות הממשלתיות, כוחות הביטחון והחברות הממשלתיות הגדולות
  • עובדי השלטון המקומי המשתייכים לאחת מ – 25 הערים הגדולות
  • נמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות הציבורי או התמנו לתפקיד בסגל הבכיר המוביל במתח דרגות 42-44 (ומקביליו) ומעלה
  • מנהלים בכירים העומדים בראש יחידה ובנוסף מתמודדים בתפקידם עם אתגרי ניהול רוחביים ומערכתיים הכרוכים בממשקים ושיתופי פעולה רבים, חוצי-משרדים ויחידות, מרובי שחקנים ואינטרסים, ו/או מנהלים בעלי אופק ופוטנציאל להתמודדות עם אתגרים מסוג זה בשנים הקרובות.
  • תינתן עדיפות לכפופי מנכ”ל.
  • בעלי אופק שירות במגזר הציבורי.
  • בעלי תואר שני ומעלה.
  • הגשת שלוש המלצות, אחת מהן ממנכ”ל המשרד.
  • בעלי שליטה טובה מוכחת בשפה האנגלית.

קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: נשים, החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו.

לשאלות ופרטים נוספים – צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני

לוחות זמנים להגשה

12 ביוני – 25 באוגוסט: הגשת טופס הרשמה ראשוני

25 באוגוסט – 3 באוקטובר: הגשת טופס הרשמה מלא, כולל המלצות

אוגוסט – אוקטובר: בחינות באנגלית

25-26 באוקטובר: ראיונות לבחירת הכיתה (“שולחנות עגולים”)