Search

תכנית העמיתים

תכנית העמיתים

החל משנת 1989, יוצאים מדי שנה עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי לשנת לימודים בביה”ס לממשל על קנדי באוניברסיטת הרווארד. העמיתים לומדים לקראת תואר שני במדיניות ציבורית, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

העמיתים לומדים לתואר שני במסלול (MC-MPA (Mid-Career Master’s in Public Administration, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

עמיתים המתקבלים לתכנית מתחייבים להמשך עבודה בשירות הציבורי הישראלי. כמו כן, הם מצטרפים לקהילת הבוגרים של הקרן בישראל ובארה”ב להמשך למידה משותפת ועשייה ציבורית משמעותית למען הציבור והחברה בישראל.

בנוסף לתכנית האקדמית, עמיתי התכנית משתתפים בסמינר ייחודי – Wexner Seminar – המתקיים לאורך שנת הלימודים. במסגרת הסמינר נפגשים העמיתים עם בכירים בממשל האמריקני ונחשפים לקהילה היהודית המתגוררת בבוסטון ובצפון אמריקה, על זרמיה המגוונים.

תנאי סף להגשת מועמדות:

  • משרתי ציבור בעלי ניסיון תעסוקתי של שבע שנים לפחות, מתוכן חמש שנים באחד או יותר מהגורמים הבאים: שירות המדינה, שלטון מקומי, רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, כוחות הביטחון, בתי חולים, קופות חולים ומלכ”רים בעלי פעילות ציבורית מובהקת.
  • הצלחה בתפקיד ניהולי בשירות הציבורי, כושר מנהיגות ואופק קידום בשירות הציבורי.
  • תואר ראשון.
  • גיל 30 עד 45 (השנה עד 46) במועד היציאה לשנת הלימודים

קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו. למועמדי תכנית העמיתים מאוכלוסיות גיוון מציעה הקרן קורס TOEFL בעלות סמלית על מנת לסייע בידם לעמוד בציון הסף באנגלית אותו דורשת הרווארד כחלק מתנאי הקבלה לתכנית ה MC-MPA. בנוסף, מציעה הקרן סדנת הכנה להגשה למועמדים מאוכלוסיות גיוון ולנשים ומטרתה להעניק ידע, כלים והשראה לקראת הגשת המועמדות להרווארד ולקרן, וזאת מתוך רצון של הקרן להעצים את הגיוון בתכניותיה ולהגיע לשיוויון מגדרי.

פרטים נוספים אודות התכנית לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, קרן צפניה