Search

תכנית העמיתים

תכנית העמיתים

החל משנת 1989, יוצאים מדי שנה עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי לשנת לימודים בביה”ס לממשל על קנדי באוניברסיטת הרווארד. העמיתים לומדים לקראת תואר שני במדיניות ציבורית, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

העמיתים לומדים לתואר שני במסלול (MC-MPA (Mid-Career Master’s in Public Administration, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

עמיתים המתקבלים לתכנית מתחייבים להמשך עבודה בשירות הציבורי הישראלי. כמו כן, הם מצטרפים לקהילת הבוגרים של הקרן בישראל ובארה”ב להמשך למידה משותפת ועשייה ציבורית משמעותית למען הציבור והחברה בישראל.

בנוסף לתכנית האקדמית, עמיתי התכנית משתתפים בסמינר ייחודי – Wexner Seminar – המתקיים לאורך שנת הלימודים. במסגרת הסמינר נפגשים העמיתים עם בכירים בממשל האמריקני ונחשפים לקהילה היהודית המתגוררת בבוסטון ובצפון אמריקה, על זרמיה המגוונים.

תנאי סף להגשת מועמדות:

 • משרתי ציבור בעלי ניסיון תעסוקתי של שבע שנים לפחות, מתוכן חמש שנים באחד או יותר מהגורמים הבאים: שירות המדינה, שלטון מקומי, רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, כוחות הביטחון, בתי חולים, קופות חולים ומלכ”רים בעלי פעילות ציבורית מובהקת.
 • הצלחה בתפקיד ניהולי בשירות הציבורי, כושר מנהיגות ואופק קידום בשירות הציבורי.
 • תואר ראשון.
 • גיל 30 עד 45 במועד היציאה לשנת הלימודים

קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו.

קורסי הכנה למבחן ה TOEFL/ IELTS  וסדנאות הכנה להגשה לתכנית:

 • למועמדי תכנית העמיתים מאוכלוסיות גיוון מציעה הקרן סבסוד לקורס TOEFL על מנת לסייע בידם לעמוד בציון הסף באנגלית אותו דורשת הרווארד כחלק מתנאי הקבלה לתכנית ה MC-MPA.

מועמדים מאוכלוסיות גיוון המבקשים להירשם לקורס מסובסד מתבקשים להציג ציון 95 ומעלה במבחן TOEFL קודם וכן להגיש ולעבור את טופס המועמדות הראשוני לקרן (Eligibility Form). הרשמה לקורס מסובסד תתאפשר עד לסוף חודש יולי.

 • לכלל המועמדים לתכנית שעברו את טופס המועמדות הראשוני לקרן (Eligibility Form) ולהם ציון 100 ומעלה במבחן ה TOEFL וציון 23-24 בפרק הדיבור ו/או הכתיבה מציעה הקרן סבסוד לסדנת דיבור ו/או כתיבה בהתאם לצורך שיפור הציון בתחומים אלה ועמידה בתנאי הסף של הרווארד.
 • בנוסף, מציעה הקרן סדנת הכנה להגשה למועמדים מאוכלוסיות גיוון ולנשים ומטרתה להעניק ידע, כלים והשראה לקראת הגשת המועמדות להרווארד ולקרן, וזאת מתוך רצון של הקרן להעצים את הגיוון בתכניותיה ולהגיע לשיוויון מגדרי.

הסדנה תחל בראשית חודש ספטמבר. ההשמה פתוחה למי שטופס המועמדות הראשוני שלהם לקרן (Eligibility Form) הוגש ואושר עד לסוף חודש אוגוסט.  

 לפרטים נוספים אודות התכנית ולצורך בדיקת זכאות לקורסים ולסדנאות המוזכרים לעיל נא  לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, קרן צפניה.

 

פרטים נוספים אודות התכנית לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, קרן צפניה

לקבלת תזכורת כשתפתח ההרשמה לשנת הלימודים 2023/24 לחצו כאן.

 

לוחות זמנים להגשה

 9 ביוני – 29 בספטמבר: הגשת טופס המועמדות הראשוני לקרן לכיתה 34

 • מפגשי חשיפה מקוונים לתכנית: יום ד’, 22.6, 19:30 | יום ב’, 11.7, 18:00 | יום ב’, 15.8, 18:00. להרשמה וקבלת לינק לחצו כאן
 • ראשית דצמבר – מועד אחרון להגשת המועמדות לביה”ס לממשל בהרווארד
 • 11 בדצמבר – מועד אחרון להגשת טופס המועמדות המלא לקרן וקסנר כולל המלצות
 • 26-27 במרץ: ועדת הקבלה לכיתה 34
 • 16 באפריל – יום אוריינטציה, חלק א’, לעמיתי כיתה 34
 • 31 במאי – יום אוריינטציה, חלק ב’, לעמיתי כיתה 34