Search

תכנית העמיתים

ההרשמה פתוחה עד 27 בספטמבר!

הודעה חשובה: עקב תקלה במערכת, כל עדכון או הגשה שבוצעו בין התאריכים 18-23 ביולי נמחקו מהמערכת. כל מי שמילאו טופס בימים האלו מתבקשים לפנות בדחיפות לקרן צפניה מנהלת תכנית העמיתים. 

תכנית העמיתים

החל משנת 1989, יוצאים מדי שנה עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי לשנת לימודים בביה”ס לממשל על קנדי באוניברסיטת הרווארד. העמיתים לומדים לקראת תואר שני במדיניות ציבורית, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

העמיתים לומדים לתואר שני במסלול (MC-MPA (Mid-Career Master’s in Public Administration, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

עמיתים המתקבלים לתכנית מתחייבים להמשך עבודה בשירות הציבורי הישראלי. כמו כן, הם מצטרפים לקהילת הבוגרים של הקרן בישראל ובארה”ב להמשך למידה משותפת ועשייה ציבורית משמעותית למען הציבור והחברה בישראל.

בנוסף לתכנית האקדמית, עמיתי התכנית משתתפים בסמינר ייחודי – Wexner Seminar – המתקיים לאורך שנת הלימודים. במסגרת הסמינר נפגשים העמיתים עם בכירים בממשל האמריקני ונחשפים לקהילה היהודית המתגוררת בבוסטון ובצפון אמריקה, על זרמיה המגוונים.

תנאי סף להגשת מועמדות:

 • משרתי ציבור בעלי ניסיון תעסוקתי של שבע שנים לפחות, מתוכן חמש שנים באחד או יותר מהגורמים הבאים: שירות המדינה, שלטון מקומי, רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, כוחות הביטחון, בתי חולים, קופות חולים ומלכ”רים בעלי פעילות ציבורית מובהקת.
 • הצלחה בתפקיד ניהולי בשירות הציבורי, כושר מנהיגות ואופק קידום בשירות הציבורי.
 • תואר ראשון.
 • גיל 33 עד 48 במועד היציאה לשנת הלימודים
 • התחייבות להמשיך ולעבוד בשירות הציבורי בישראל, למשך 3 שנים לפחות, בתום שנת הלימודים

קורסי הכנה למבחן ה TOEFL/ IELTS  וסדנת הכנה להגשה לתכנית:

קרן וקסנר שואפת וחותרת לייצוג הולם של האוכלוסיות השונות בקרב משתתפי תוכניותיה, ביניהן: החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, המגזר החרדי ואנשים עם מוגבלות. זאת בהתאמה לחקיקה ולהחלטות הממשלה המקדמות ייצוג הולם של אוכלוסיות אלו.

 • למועמדי תכנית העמיתים מאוכלוסיות גיוון מציעה הקרן סבסוד לקורס TOEFL על מנת לסייע בידם לעמוד בציון הסף באנגלית אותו דורשת הרווארד כחלק מתנאי הקבלה לתכנית ה MC-MPA. מועמדים מאוכלוסיות גיוון המבקשים להירשם לקורס מסובסד מתבקשים להציג ציון 95 ומעלה במבחן TOEFL קודם וכן להגיש ולעבור את טופס המועמדות הראשוני לקרן (Eligibility Form). הרשמה לקורס מסובסד תתאפשר עד לסוף חודש יולי.
 • בנוסף, מציעה הקרן סדנת הכנה להגשה למועמדים מאוכלוסיות גיוון ולנשים ומטרתה להעניק ידע, כלים והשראה לקראת הגשת המועמדות להרווארד ולקרן, וזאת מתוך רצון של הקרן להעצים את הגיוון בתכניותיה ולהגיע לשיוויון מגדרי.

הסדנה תחל בראשית חודש ספטמבר. ההרשמה פתוחה למי שטופס המועמדות הראשוני שלהם לקרן (Eligibility Form) הוגש ואושר עד לסוף חודש אוגוסט.  

 לפרטים נוספים אודות התכנית ולצורך בדיקת זכאות לקורסים ולסדנאות המוזכרים לעיל נא  לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, קרן צפניה.

לוחות זמנים להגשה

 •  1 ביוני – פתיחת הרשמה
 • 21 ביוני – מפגש חשיפה ראשון – להרשמה לחצו כאן
 • 18 ביולי – מפגש חשיפה שני – להרשמה לחצו כאן
 • 10 באוגוסט – מפגש חשיפה שלישי – להרשמה לחצו כאן
 • 27 בספטמבר – דד ליין להגשת טופס ראשוני לקרן וקסנר
 • תחילת דצמבר – דד ליין להגשת מועמדות לאוניברסיטת הרווארד
 • 10 בדצמבר – דד ליין להגשת מועמדות לקרן וקסנר, כולל המלצות
 • 24-25 במרץ 2024 – ועדת קבלה קרן וקסנר
 • 7 באפריל – יום אוריינטציה, חלק א’, לעמיתי כיתה 35
 • 29 במאי – יום אוריינטציה, חלק ב’, לעמיתי כיתה 35

ההרשמה בקישור זה