Search

תכנית העמיתים

תכנית העמיתים

במהלך 35 השנים האחרונות יצאו מדי שנה עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי לשנת לימודים לקראת תואר שני במינהל ציבורי בביה”ס לממשל על שם קנדי באוניברסיטת הרווארד במסלול MC-MPA (Mid-Career Master’s in Public Administration).
העמיתים שהתקבלו לתכנית התחייבו להמשך עבודה בשירות הציבורי הישראלי, והצטרפו עם שובם לקהילת הבוגרים של הקרן בישראל ובארה”ב להמשך למידה משותפת ועשייה ציבורית משמעותית למען הציבור והחברה בישראל.
בנוסף לתכנית האקדמית, עמיתי התכנית השתתפו בסמינר ייחודי – Wexner Seminar – שהתקיים לאורך שנת הלימודים, ובמסגרתו נפגשו עם בכירים בממשל האמריקני ונחשפו לקהילה היהודית המתגוררת בבוסטון ובצפון אמריקה, על זרמיה המגוונים.

לצערנו הרב, בשל תגובתה הבלתי ראויה של אוניברסיטת הרווארד לטבח שביצע החמאס בעוטף עזה ב 7 באוקטובר וסירובה לגנות גילוי דעת מצד ארגוני סטודנטים שהטילו את מלוא האחריות לאסון על ישראל, החליטה הקרן לסיים את התקשרותה עם אוניברסיטת הרווארד ולפתוח בתהליך לאיתור בית חלופי לתכניותינו במוסד אקדמי מעולה אחר.

לפיכך לא תצא לדרך תכנית עמיתים בשנת 2024. נעדכן בהקדם כאשר יהיו פרטים לגבי המשך התכנית במתכונתה המחודש בשנת 2025

תכנית העמיתים מיועדת ל :                                                                                                                                                                                                                        משרתי ציבור מצטיינים בעלי ניסיון ניהולי משמעותי בשירות המדינה, בשלטון המקומי, ברשויות הממשלתיות, בחברות הממשלתיות, בכוחות הביטחון, בבתי החולים, בקופות החולים ובמלכ”רים בעלי פעילות ציבורית מובהקת.
נדרשה מהם התחייבות להמשיך ולעבוד בשירות הציבורי בישראל בתום שנת הלימודים.