Search

תכניות

תכנית העמיתים – ההרשמה נפתחה! להרשמה לחצו כאן

החל משנת 1989, יוצאים מדי שנה עד עשרה מנהלים מצטיינים מהשירות הציבורי לשנת לימודים בביה”ס לממשל על קנדי באוניברסיטת הרווארד. העמיתים לומדים לקראת תואר שני במדיניות ציבורית, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

העמיתים לומדים לתואר שני במסלול (MC-MPA (Mid-Career Master’s in Public Administration, במסגרתו משתתפים כמאתיים סטודנטים מרחבי העולם.

עמיתים המתקבלים לתכנית מתחייבים להמשך עבודה בשירות הציבורי הישראלי. כמו כן, הם מצטרפים לקהילת הבוגרים של הקרן בישראל ובארה”ב להמשך למידה משותפת ועשייה ציבורית משמעותית למען הציבור והחברה בישראל.

בנוסף לתכנית האקדמית, עמיתי התכנית משתתפים בסמינר ייחודי – Wexner Seminar – המתקיים לאורך שנת הלימודים. במסגרת הסמינר נפגשים העמיתים עם בכירים בממשל האמריקני ונחשפים לקהילה היהודית המתגוררת בבוסטון ובצפון אמריקה, על זרמיה המגוונים.

תנאי סף להגשת מועמדות:

  • משרתי ציבור בעלי ניסיון תעסוקתי של שבע שנים לפחות, מתוכן חמש שנים באחד או יותר מהגורמים הבאים: שירות המדינה, שלטון מקומי, רשויות ממשלתיות, חברות ממשלתיות, כוחות הביטחון, בתי חולים, קופות חולים ומלכ”רים בעלי פעילות ציבורית מובהקת.
  • הצלחה בתפקיד ניהולי בשירות הציבורי, כושר מנהיגות ואופק קידום בשירות הציבורי.
  • תואר ראשון.
  • גיל 30 עד 45 במועד היציאה לשנת הלימודים.

לפרטים נוספים אודות התכנית לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, קרן צפניה

        

התכנית למנהלים בכירים – ההרשמה לתכנית נדחתה לתחילת נובמבר 2020

מטרת התכנית למנהלים בכירים של קרן וקסנר היא טיפוח המנהיגות בשירות הציבורי בישראל, ומשתתפת בה מדי שנה קבוצה נבחרת של בכירי השירות הציבורי.

הקבוצה לוקחת חלק בתכנית ייעודית להכשרת מנהלים בכירים, שעוצבה במיוחד עבור השירות הציבורי הישראלי. תכנית הלימודים מתמקדת בפיתוח מנהיגות ומיומנויות מעשיות בדגש על שיתופי פעולה החוצים משרדים ומגזרים, הובלת שינויים בסביבה רבת אתגרים, קבלת החלטות, משא ומתן, תכנון אסטרטגי ועוד. נעשה שימוש נרחב במתודולוגיות הלמידה המתקדמות הנהוגות באוניברסיטת הרווארד.

התכנית מיועדת למנהלים מצטיינים, הנמנים על הסגל הבכיר בשירות הציבורי. התוכנית מתפרסת לאורך שנה, וכוללת סמינר מקדים לקראת היציאה להרווארד, תכנית מנהלים אינטנסיבית בת חודש באוניברסיטת הרווארד וסמינר מסכם לאחר השיבה ארצה. בתום התוכנית מצטרפים משתתפיה לרשת המנהיגות הבכירה, מסגרת המאפשרת למידת עמיתים, המשך ההתפתחות המקצועית והזדמנויות לשיתוף פעולה בקידום יעדי השירות הציבורי.

המשתתפים מתחייבים להמשיך לעבוד בשירות הציבורי בישראל במשך 3 שנים לפחות מסיום התוכנית.

על המועמדים לענות על התנאים הבאים:

  • נמנים על הסגל הבכיר המוביל בשירות הציבורי או התמנו לתפקיד בסגל הבכיר המוביל במתח דרגות 42-44 (ומקבילו) ומעלה (עדיפות תינתן לכפופי מנכ”ל)
  • עובדי שירות המדינה, הרשויות והחברות הממשלתיות, כוחות הביטחון והשלטון המקומי
  • בעלי אופק שירות במגזר הציבורי.
  • בעלי תואר שני ומעלה.
  • הגשת שלוש המלצות,  אחת מהן  ממנכ”ל המשרד.
  • בעלי שליטה טובה מוכחת בשפה האנגלית.

 

לפרטים נוספים אודות התכנית לחצו כאן או צרו קשר עם מנהלת התכנית, סיון שני

ההרשמה לתכנית נדחתה לתחילת נובמבר 2020

לקבלת תזכורת עם פתיחת ההרשמה לחצו כאן